Rødvig Havn Bådlift

Venligst book tid via vores e-mail: baadlift@roedvighavn.dk

Vi har 5 vogne (2 der kan tage max 75 ton, 1 vogn til max 50 ton og 2 vogne til på 10 ton)

Oplys følgende:

Dit navn, adresse, e-mail, telefon nr.

Dimensioner på din båd.

Forsikrings selskab

Et billede hvor skibet er på land

Drift aftalen med bedding.dk om bl.a. bookninger af bedding og henstående på beddingsvognene er opsagt med virkning fra 1.1.2023.

Det betyder, at BRUG AF BEDDINGEN, BOOKNINGER M.V. KUN GYLDIGT KAN SKE EFTER AFTALE MED HAVNEFOGEDEN PÅ RØDVIG FISKERIHAVN.